Dine senest sete produkter
Hvad siger kunderne?

Forskel mellem gasalarmer og kuliltealarmer

Det kan være svært at finde ud af, hvad forskellen er på en kuliltealarm og en gasalarm, men der er stor forskel. Gasalarmer reagerer nemlig på utætheder i gasinstallationer, hvor kuliltealarmer reagerer på de farlige kulilte, der kommer ved en dårlig forbrænding. Det er en god ide at have en gasalarm installeret i alle typer af erhverv, hvor der anvendes gas i den daglige drift. Dette kunne eksempelvis være i et køkken eller på et værksted. Her vil et gasudslip være katastrofalt, fordi det vil kunne medvirke til en større eksplosion, ved kontakt med ild. Hos ELVVS kan du finde gasalarmer fra anerkendte producenter i branchen som Housegard, Seguio og Jo-EL. Har du allerede en gasalarm, kan du også finde en unikt udvalg af røgalarmer, vandalarmer og kuliltealarmer, som kan gøre din hverdag mere sikker.  

Hvor kan jeg bruge en gasalarm?

Gasalarmer blev ofte anvendt i husholdningen, da man anvendte gaskomfurer. Uheld med denne type komfur skyldtes ofte at disse ikke havde en flammesikring. I dag er alle nye gaskomfurer derfor flammesikret. Det kan være en fordel at anvende alarmer fra anerkendte producenter, fremfor billige alarmer. De billige gasalarmer kan nemlig reagere på mange andre stoffer end selve gassen og vil i enkelte tilfælde kunne give fejlalarmer.

Hvor skal jeg placere min alarm mod gas?

Vil du gerne sikre din arbejdsplads og dit hjem mod gasudslip fra naturgas er det vigtigt at få placeret alarmen så højt som muligt. Gassen stiger ligesom luften også opad, men er modsat denne lettere. Derfor vil gassen ligge sig højere oppe end luften. Bruger du derimod flaskegas, er det vigtigt at få placeret alarmen ned mod gulvet, da denne type gas er tungere end luften. En anden faktor, der er vigtig at tage højde for, når du skal placere din alarm er at den skal kunne sidde så frit som muligt. På den måde kan alle former for gasudstrømninger bevæge sig om alarmen.

Kuliltealarmer

Som du nok er bekendt med, er kulilte en meget seriøs og farlig form for alarm. Der skal ikke en særlig stor mængde til i et rum med begrænset plads, før situationen kan blive farlig. Derfor anbefaler mange gasselskaber også at du får installeret en separat kuliltealarm. Dette er især vigtigt i hjem med skorstene, da disse kan være stoppet og herved vil kvæle ilten i rummet. Langt de fleste kulilteforgiftninger kommer dog fra brændeovne, udstødninger, grille og brande. Kulilte har samme masse som oxygen og vil derfor blande sig med luften fremfor at ligge sig over eller under den, som gassen ville gøre det

Et øjeblik...